Nieuws

Samenstelling Cliëntenraad Mindfit

De tijd gaat snel. Inmiddels is al weer een tijdje afscheid genomen van ons lid uit Zutphen, máár daar is Els Pril uit Almelo voor in de plaats gekomen. De raad bestaat nu weer uit vier personen. Dat is eigenlijk veel te mager gezien de hoeveelheid mensen die Mindfit bedient. Wie komt ons versterken?

mindfit

Nieuws van de Cliëntenraad Mindfit

Nieuws van de Cliëntenraad Mindfit

Er stroomt weer bloed door de aderen van de raad.

Na een periode van minimale bezetting kunnen we zelfs een nieuw lid verwelkomen vanuit kring Zutphen.

Als je niet tevreden bent

Als je niet tevreden bent

De Dimence Groep is er voor jou. Wij proberen zo goed mogelijk aan je wensen en verwachtingen te voldoen. Het kan echter voorkomen dat je ontevreden of teleurgesteld bent over de manier waarop we ons werk doen. Als dat gebeurt, willen we dat graag van je horen. Jouw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze… Meer informatie

Activiteiten Cliëntenraad Mindfit 2e kwartaal 2021

 

• Gast: medewerker vertelt over Service en Info (S&I)

• Kring Deventer West bezocht

• Gast: Monique Obdeijn van Bijzondere Zorg Team vertelt

• Activiteiten Vriendendiensten onder aandacht van directie Mindfit gebracht

• Nieuwe folder… Meer informatie

Nieuws van cliëntenraad Mindfit  2e kwartaal 2021

Werving nieuwe leden 

De raad streeft onverminderd naar een bredere bezetting. De werving hiervoor vindt plaats zowel elektronisch op de website als via vragenlijsten (CQi), affiches, folders en de Diverce en sinds kort met een vacature op de site van de Dimence Groep en via Indeed (zie verderop in Diverce). 

Eén en ander wordt ondersteund door de prettige … Meer informatie