Activiteiten Cliëntenraad Mindfit 2e kwartaal 2021

 

• Gast: medewerker vertelt over Service en Info (S&I)

• Kring Deventer West bezocht

• Gast: Monique Obdeijn van Bijzondere Zorg Team vertelt

• Activiteiten Vriendendiensten onder aandacht van directie Mindfit gebracht

• Nieuwe folder opnieuw uitgebracht

• CQ vragenlijst uitbreiden met een wervings-vraag voor een klantenpanel: eerste aanzet

• Overleggen met directie: van 4 naar 6 keer per jaar gegaan