Welkom bij de cliëntenraad van Mindfit

Cliëntenraad Mindfit behartigt de gemeenschappelijke belangen van  (ex-)klanten van Mindfit. De raad is aanspreekpunt voor (ex-)klanten om ervaringen en meningen kenbaar te maken, inspraak te hebben en in organisatorische en bestuurlijke zaken te participeren.

Gezien de aard en inhoud van de zorgverlening beperkt de cliëntenraad Mindfit zich niet tot de mensen die in een raad participeren, maar worden zoveel mogelijk (ex)-klanten betrokken.

    Accepteer eerst de cookies

    Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

    Heb je belangstelling, wil je je kennis en/of ervaring delen?
    Neem gerust contact op voor meer informatie