Welkom: de cliëntenraad Mindfit is tot nadere orde gestopt

Als je in behandeling bent bij Mindfit, loop je misschien wel eens tegen zaken aan die je anders óf beter geregeld zou willen zien. Jouw ervaring als cliënt geeft belangrijke informatie om de zorg van Mindfit te verbeteren. Maar ook de ontvangst op locaties, bereikbaarheid, wachttijden, informatie vanuit de organisatie…..er zijn veel onderwerpen waar je vanuit het perspectief als cliënt over mee kunt denken of ideeën over hebt.

Cliëntenraad Mindfit behartigt de gemeenschappelijke belangen van (ex-)cliënten van Mindfit. De raad is aanspreekpunt voor (ex-)cliënten om ervaringen en meningen kenbaar te maken, inspraak te hebben en in organisatorische en bestuurlijke zaken te participeren. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen vormt het wettelijk kader. Gezien de aard en inhoud van de zorgverlening beperkt de cliëntenraad Mindfit zich niet tot de mensen die in een raad participeren, maar worden zoveel mogelijk (ex-)cliënten betrokken. 

Heb je ideeën? Die kan je ook kwijt bij ons cliëntenpanel. Wij zoeken jou! 

Heb je belangstelling, wil je je kennis en/of ervaring delen?
Neem gerust contact op voor meer informatie