Organisatie (Let wel: de cliëntenraad is tot nadere orde gestopt)

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

Welkom bij de cliëntenraad van Mindfit
Als je in behandeling bent bij Mindfit, loop je misschien wel eens tegen zaken aan die je anders óf beter geregeld zou willen zien. Jouw ervaring als cliënt geeft belangrijke informatie om de zorg van Mindfit te verbeteren. Maar ook de ontvangst op locaties, bereikbaarheid, wachttijden, informatie vanuit de organisatie…..er zijn veel onderwerpen waar je vanuit het perspectief als cliënt over mee kunt denken of ideeën over hebt.

Kijk hier naar een filmpje: https://youtu.be/mUhC3oeM9EQ

Cliëntmedezeggenschap in vele vormen
Bij Mindfit is cliëntmedezeggenschap op verschillende manieren geregeld.
Zo is er een cliëntenraad om de gemeenschappelijke belangen van (ex)cliënten te behartigen op basis van de WMCZ 2018. Als cliëntenraad (link) willen we ook graag de geluiden van onze achterban horen. Alleen dan is cliëntmedezeggenschap effectief en kan jouw geluid doorklinken in de organisatie. We zetten daarom ook cliëntenpanels op; live en via enquetes. In een panel nemen (ex)cliënten van Mindfit deel die we over bepaalde onderwerpen vragen kunnen stellen.

Jouw mening en ervaringen doen er toe! Zo kan Mindfit toekomstige klanten een nog betere zorgverlening bieden, waarbij het cliëntperspectief een prominente plaats inneemt.

Meedenken in onze cliëntenraad?
Graag! We kunnen altijd nieuwe mensen met nieuwe ideeën gebruiken. Ook kun je je opgeven voor een cliëntenpanel. Je hebt dan geen vergaderingen, maar denkt mee over  specifieke onderwerpen die jij belangrijk vindt. We komen graag met je in contact: clientenraad@mindfit.nl

Wat en hoe? 
De cliëntenraad van Mindfit en de directie van Mindfit geven gezamenlijk vorm aan cliëntmedezeggenschap die er toe doet. Dit doen we op verschillende manieren, passend bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Én passend bij de visie en doelstelling van Mindfit. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 is ons kader.

Allereerst is er een cliëntenraad. Maar cliëntmedezeggenschap is meer. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om contact te houden met cliënten van Mindfit. Online en offline, via panels, thema-avonden of een incidenteel verzoek mee te lezen op een bepaald onderwerp. Er zijn dus veel manieren mogelijk je input te geven of mee te denken. Ook zonder vergaderingen of zonder dat je voor langere termijn verbonden bent aan cliëntenraad Mindfit.

Themagesprek en cliëntpanels 
Een cliëntenpanel bestaat uit cliënten die we incidenteel vragen om mee te denken op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe website of folder. Of om ervaringen te verzamelen over de aanmeldprocedure bij Mindfit.
Of het nu om de vriendelijkheid van de contactmedewerker gaat of om (online)modules van je behandeling, alles wat jij belangrijk vindt, is belangrijk voor de organisatie. Meld je daarom aan als contactpersoon. Een online enquête, een thema-avond of telefonisch interview, er zijn allerlei manieren mogelijk om je stem te laten horen.

Denk mee met Mindfit
Nieuwe leden voor cliëntenraad Mindfit zijn altijd welkom! Je werkt samen met bevlogen, inspirerende mensen met dezelfde missie. Zo doe je bestuurservaring en nieuwe kennis op en draagt je steentje bij aan goede zorg.

Wil je liever flexibel bijdragen? Geef je dan op voor ons cliëntenpanel. Je kunt zelf aangeven hoe je bereikbaar wilt zijn, over welke onderwerpen je wilt meedenken en hoe lang je wilt deelnemen aan een panel. We komen graag met je in contact. (link)

De cliëntenraad
Cliëntenraad Mindfit komt periodiek bij elkaar, online of op locatie. In deze vergaderingen worden alle zaken besproken die van belang kunnen zijn voor cliënten van Mindfit. Cliëntenraad Mindfit heeft bovendien per kwartaal overleg met de directie van Mindfit. Maar ook als er tussentijds ontwikkelingen zijn, zijn de lijnen met de directie kort.

Zowel cliënten als ex-cliënten (tot maximaal twee jaar na beëindiging van de behandeling) kunnen benoemd worden tot lid van de cliëntenraad Mindfit.

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep. Cliënten van de Dimence Groep worden vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. Ook cliëntenraad Mindfit heeft afgevaardigden in de Centrale Cliëntenraad van de Dimence Groep.

De cliëntenraad is tot nadere orde gestopt. Mocht je wel interesse hebben, neem dan contact met ons op

 

Inhoud